Welkom bij de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie

De NVOF is de erkende specialistenvereniging voor Orofaciale Fysiotherapeuten. De vereniging maakt onderdeel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Informatie voor patiënten

De beroepsinhoudelijke vereniging NVOF stelt hoge eisen aan het vakmanschap en de kunde van haar leden. Zo is er onder meer een actueel programma voor verplichte bij- en nascholing. Ga dus bij voorkeur naar een geregistreerd Orofaciaal Fysiotherapeut. U vindt ze op de consumentensite van 'de Fysiotherapeut: 'zoek een orofaciaal fysiotherapeut'.

Er zijn ruim 175 orofaciaal fysiotherapeuten aangesloten bij de NVOF.

Informatie voor leden: scholingsaanbod orofaciale fysiotherapie

Alle genoemde scholingen op deze website vallen binnen het BCP (beroepscompetentieprofiel) van de orofaciale fysiotherapie. Dit wil echter niet zeggen dat alle vermelde scholingen zijn geaccrediteerd voor het CKR deelregister Orofaciaal Fysiotherapeut. 

Indien er geen accreditatie vermeld staat, informeer dan bij de scholingsaanbieder of de aanvraag voor accreditatie voor CKR deelregister OFT gedaan is of controleer het overzicht op de website van de overkoepelende organisatie KNGF de Fysiotherapeut. 

Op deze homepagina staan maximaal 3 scholingsdata vermeld. Meer scholingsactviteiten en -data vindt u hier.

Voor nadere informatie over de aanmelding en de aanmeldingsprocedure m.b.t. de opleiding Master Musculoskeletale Revalidatie kunt u contact opnemen met de HAN.


Uitgelicht!

KNGF-congres 4 november DeFabrique Utrecht. Mis ‘m niet!

Workshops over richtlijn Parkinson en nekpijn, sessies over chronische pijn; arbeid en gezondheid; sarcopenie; hardlopen en blessures; balanstraining bij mensen met neurologische aandoeningen; fysiotherapie na CVA; oefentherapie bij artrose. En nog veel en veel meer op het KNGF-congres vrijdag 4 november. Bekijk het complete programma en schrijf in op www.dvdf.nl. Met korting voor KNGF-leden! 


Nieuw: powerpoint presentatie / pitch! 

Toolkit PR

Beroepscompetentieprofiel OFT 
Ledenlijst gesorteerd op NAAM
Ledenlijst gesorteerd op PLAATS

 

  

4 november Dag van de Fysiotherapeut De Fabrique, Maarssen
11 november Pain in the head and neck area Utrecht
26 november Nascholing Mimetherapie Studie Medische Wetenschappen Radboud UMC Nijmegen